Svedeas företagsblogg

På Svedea vet vi vilka utmaningar du som småföretagare ställs inför. Här på vår blogg ger vi dig tips och råd om det mesta som rör en småföretagares vardag.

Företagskultur som attraherar

Vid sidan om lön och annan kompensation så är värderingar och företagskultur något som särskilt unga värderar högt när man väljer arbetsplats. Att redan i samband med rekrytering kunna ge en tydlig bild av bolagets kultur och värderingar gör det enklare att hitta kandidater som passar för jobbet.

Företagskulturen är alla ledares ansvar

Det är först när företagskulturen hålls levande i vardagen som den gör verklig nytta. Men att det är lättare att säga än att åstadkomma är det många som kan vittna om. I alltför många fall stannar arbetet kring företagskultur vid värdeord på en tavla i lunchrummet.

Företagskulturen skapar varumärket

Ett starkt och uppskattat varumärke är vad många företag drömmer om. För att nå dit avsätts ofta stora resurser för att utveckla kommersiella budskap och att betala för deras spridning. Grundbulten för en positiv kundupplevelse, de egna medarbetarna och företagskulturen, får sällan samma uppmärksamhet.

Alla företag får sin kultur. Påverka den medan du kan.

Mumbo jumbo eller något att ta på allvar? Nu pratar alla om företagskultur men vad är det egentligen, spelar den någon roll och hur gör man för att forma en bra företagskultur?

När du börjar anställa

Ett stort steg för alla företagare är när man anställer för första gången. Med anställda kommer ett ökat ansvar för frågor som ekonomi, skatter, arbetsmiljö, med mera. Det kan därför vara en god idé att lägga ner både tid och energi när du anställer.