Sanktioner mot terrorism

Svedea är skyldigt att följa de sanktioner som EU:s ministerråd har utfärdat angående personers inblandning i terroristhandlingar, samröre med terrorister och anknytning till vissa regimer utanför EU. I samband med skadeersättning eller premieåterbetalning kommer vi därför att korsköra kundernas personuppgifter mot FN:s och EU:s sanktionslistor för att säkerställa att utbetalningar sker på ett korrekt sätt. I händelse av träff mot FN:s och EU:s sanktionslistor, har Svedea rätten att neka utbetalning.