Registrering och tillsyn

För att få bedriva försäkringsdistribution ska en försäkringsförmedlare vara registrerad hos Bolagsverket. Svedea är en försäkringsförmedlare och är registrerad hos Bolagsverket för distribution av de flesta sakförsäkringar. 

Svedeas verksamhet står under tillsyn av Finansinspektionen. Svedeas marknadsföring står under tillsyn av Konsumentverket.

Detta kan kontrolleras hos respektive myndighet, se kontaktuppgifter nedan.