Om du har klagomål

Om du har generella klagomål mot Svedea AB gällande till exempel försäljning kan du vända dig till vår klagomålsansvarige Lena Ekedahl Sjödin genom att mejla till klagomal@svedea.se. Du, som konsument, kan också vända dig till Konsumentvägledningen i din kommun eller till Konsumenternas Försäkringsbyrå. Vid tvist kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden eller till Allmän domstol.

Är du missnöjd med ska hanteringen av ditt skadeärende? Se hur du går tillväga här.