Stöld

Här anmäler du om din bil blivit stulen eller skadats genom stöldförsök. Du behöver skicka med en kopia på din polisanmälan. 

Försäkringstagare


FordonsuppgifterSkadehändelse

Genom att skicka in din skadeanmälan intygar du att alla lämnade uppgifter är riktiga och ger Svedea ditt godkännande att få begära in handlingar i ditt ställe från myndigheter och andra försäkringsbolag.