Skadegörelse

Här anmäler du om din bil blivit utsatt för skadegörelse. Det kan till exempel handla om att någon repat bilen eller förstört den på annat sätt. Sådana skador ska alltid polisanmälas och en kopia av polisanmälan skickas in till oss. 

Försäkringstagare


FordonsuppgifterSkadehändelse

Genom att skicka in din skadeanmälan intygar du att alla lämnade uppgifter är riktiga och ger Svedea ditt godkännande att få begära in handlingar i ditt ställe från myndigheter och andra försäkringsbolag.