Parkeringsskada (orsakad av okänt fordon)

Här anmäler du om ditt fordon blivit påkört av ett okänt trafikförsäkringspliktigt fordon. Detta ska alltid polisanmälas och en kopia av polisanmälan skickas in till oss.

Försäkringstagare


FordonsuppgifterSkadehändelse

Genom att skicka in din skadeanmälan intygar du att alla lämnade uppgifter är riktiga och ger Svedea ditt godkännande att få begära in handlingar i ditt ställe från myndigheter och andra försäkringsbolag.