Övriga vagnskador

Här anmäler du om din bil stått parkerat och råkat ut för någon annan skada än de som har egna formulär. Det kan till exempel vara en stege som ramlat på bilen eller ett föremål som blåst på bilen och orsakat skada.  

Försäkringstagare






Fordonsuppgifter



Skadehändelse






Genom att skicka in din skadeanmälan intygar du att alla lämnade uppgifter är riktiga och ger Svedea ditt godkännande att få begära in handlingar i ditt ställe från myndigheter och andra försäkringsbolag.