Maskinskada

Här anmäler du om din bil drabbats av oförutsedd skada som direkt påverkar bilens funktion. Det kan till exempel handla om fel på motor eller kraftöverföring.

Försäkringstagare


FordonsuppgifterSkadehändelse


Genom att skicka in din skadeanmälan intygar du att alla lämnade uppgifter är riktiga och ger Svedea ditt godkännande att få begära in handlingar i ditt ställe från myndigheter och andra försäkringsbolag.