Kollision

Här anmäler du om du har krockat med någon. Har du kört in i något fast föremål, t.ex. ett träd, använder du formuläret för singelolycka.

Försäkringstagare


FordonsuppgifterSkadehändelse
Fanns passagerare
MotpartGenom att skicka in din skadeanmälan intygar du att alla lämnade uppgifter är riktiga och ger Svedea ditt godkännande att få begära in handlingar i ditt ställe från myndigheter och andra försäkringsbolag.