Brand

Här anmäler du om din bil skadats genom brand, blixtnedslag eller på grund av kortslutning i elektriska kablar. 

Försäkringstagare


FordonsuppgifterSkadehändelseGenom att skicka in din skadeanmälan intygar du att alla lämnade uppgifter är riktiga och ger Svedea ditt godkännande att få begära in handlingar i ditt ställe från myndigheter och andra försäkringsbolag.