Anmäl din skada

Välj vilken typ av skada du drabbats av och anmäl den direkt här på webben eller genom att skicka in en skadeblankett. Om du har några frågor eller vill ha hjälp med din anmälan, ring oss på 0771-160 190 vardagar 8–17.

Glasskada

Om du har minst halvförsäkring och råkar ut för en glasskada kontaktar du bara vår samarbetspartner Ryds Bilglas så sköter de kontakten med oss. Självrisken är 1 500 kronor vid glasbyte. Om glaset lagas har du ingen självrisk.

Singelolycka

Om du varit med om en olycka utan någon annan inblandad. Det kan till exempel handla om att du kört av vägen, att bilen skadats av att du kört in i ett staket eller annan yttre olyckshändelse. 

Anmäl direkt på webben

 Ladda ner skadeblankett

Brand

Om din bil skadats genom brand, blixtnedslag eller på grund av kortslutning i elektriska kablar. 

Anmäl direkt på webben

 Ladda ner skadeblankett

Stöld

Om din bil blivit stulen eller skadats genom stöldförsök. Du behöver skicka med en kopia på din polisanmälan. 

Anmäl direkt på webben

 Ladda ner skadeblankett

Maskinskada

Om din bil drabbats av oförutsedd skada som direkt påverkar bilens funktion. Det kan till exempel handla om fel på motor eller kraftöverföring. 

Anmäl direkt på webben

 Ladda ner skadeblankett

Kollision

Om du har krockat med någon använder du det här formuläret eller den här blanketten. Har du kört in i något fast föremål, t.ex. ett träd, använder du formuläret för singelolycka.

Anmäl direkt på webben

 Ladda ner skadeblankett

Djurkollision

Om du har krockat med ett djur använder du det här formuläret. Har du kört in i något fast föremål, t.ex. ett träd, använder du i stället formuläret för singelolycka.

Anmäl direkt på webben

 Ladda ner skadeblankett

Skadegörelse

Om din bil blivit utsatt för skadegörelse använder du det här formuläret. Det kan till exempel handla om att någon repat bilen eller förstört den på annat sätt. Sådana skador ska alltid polisanmälas och en kopia av polisanmälan skickas in till oss. 

Anmäl direkt på webben

 Ladda ner skadeblankett

Parkeringsskada (orsakad av okänt fordon)

Det här formuläret använder du om din parkerade blivit påkört av ett okänt trafikförsäkringspliktigt fordon. Detta ska alltid polisanmälas och en kopia av polisanmälan skickas in till oss.

Anmäl direkt på webben

 Ladda ner skadeblankett

Övriga vagnskador

Om ditt fordon stått parkerat och råkat ut för någon annan skada än de som nämnts ovan använder du det här formuläret. Det kan till exempel vara en stege som ramlat på bilen eller ett föremål som blåst på bilen och orsakat skada. 

Anmäl direkt på webben

 Ladda ner skadeblankett

Om du ska fylla i skadeblankett

Våra skadeblanketter är ifyllningsbara pdf:er så du kan fylla i dina uppgifter i pdf:en direkt på datorn. Men för att du ska kunna spara dina uppgifterna måste du spara ner blanketten på din dator innan du börjar fylla i den.