Vad blir självrisken vid skada?

Här ser du vilka självrisker som gäller för vår bilförsäkring.

Du väljer självrisken

För flera delar i vår försäkring är det du själv som väljer vilken självrisk du vill ha. Vi erbjuder tre olika nivåer – låg, mellan och hög –  och valet påverkar självklart priset på försäkringen. 

Trafikskada 1 500 kr/ 2 000 kr/ 3 000 kr
Brand 1 500 kr/ 2 000 kr/ 3 000 kr
Allrisk 1 500 kr
Glaslagning 0 kr
Glasbyte 1 500 kr
Maskinskada* 3 000 kr upp till 6 000 mil därefter 5 000 kr
Räddning 1 500 kr
Rättsskydd 20 % av skadekostnaden, lägst 1 500 kr
Stöld 1 500 kr/ 2 000 kr/ 3 000 kr
Vagnskada** 3 500 kr/ 6 000 kr/ 9 000 kr
* Maskinskada gäller för bil som är högst 8 år gammal räknat från bilens första registreringsdag och som körts högst 10 000 mil och upphör så snart någon av gränserna passerats. För direktimporterad bil gäller maskinskada med dubbel självrisk.
** Vid skada genom skadegörelse eller kollision med djur som plötsligt och oförutsett kommit ut på körbanan reduceras vald självrisk med 50 %. Ersättning lämnas inte om bilen omfattas av vagnskadegaranti.

Stöldskydd kan ta bort självrisken

Om du skyddar din bil med stöldskyddsmärkning eller spårsändare slipper du betala självrisk om bilen blir stulen och sedan återfinns med hjälp av stöldskyddet.