Bilförsäkringar för företag

Vår försäkring vänder sig till dig som har en företagsägd bil eller lätt lastbil som främst körs av en person. Särskilt förmånligt är det för dig som har en vanlig bil/lastbil som är 4-25 år gammal!

PuL

Vår försäkring för företagsbil passar företag:

  • som har en vanlig begagnad personbil eller lätt lastbil
  • där det i huvudsak är en person som använder bilen/den lätta lastbilen
  • där den som använder bilen är 30 år eller äldre och bor i områden med låg skaderisk
  • där företagsbilen används likt en privatägd bil

Vem är huvudsaklig brukare?

I vår bilförsäkring tar vi hänsyn till vem som i första hand använder bilen, vilket vi valt att kalla för huvudsaklig brukare. Den som anges som huvudsaklig brukare ska vara den person som bilen är köpt eller leasad åt. Om någon annan än den personen eller dennes maka, make eller sambo kör bilen kommer det att bli en extra självrisk vid en eventuell skada.

Bara halv självrisk vid skadegörelse och djurkollision

Är oturen framme och du kör på ett djur eller om din bil skulle bli utsatt för skadegörelse behöver du bara betala halva vagnskadesjälvrisken.

Skydd för maskin och allrisk i halvförsäkringen

Hos oss ingår maskinskada och allrisk både i halv- eller helförsäkring. För att maskinskada ska gälla får din bil vara max 8 år och körd högst 10 000 mil.

Gratis glaslagning!

Att laga ett stenskott på vindrutan kostar ingenting när bilen är halv- eller helförsäkrad hos oss. 

Valbara självrisker

Vissa delar i vår försäkring har valbara självrisker och du får då själv välja mellan tre olika nivåer – låg, mellan och hög. Valet påverkar självklart priset på försäkringen. Läs mer om våra självrisker

Villkorssammanfattning och villkor

Här på webbplatsen försöker vi så tydligt som möjligt beskriva vad som ingår i våra försäkringar. Det är dock alltid de fullständiga villkoren som gäller. 

 Villkorssammanfattning företagsägd bil eller lätt lastbil 2016

 Fullständiga villkor företagsägd bil eller lätt lastbil 2016