Vanliga frågor

Här får du svar på några av de vanligaste frågorna som vi brukar få om vår bilförsäkring. Har du några andra frågor så kontakta oss gärna.

Om försäkringen

Vi försäkrar enbart privatägda personbilar och vår bilförsäkring riktar sig till en begränsad målgrupp: ägare över 30 år som bor i villa i områden där skaderisken är låg och som kör en begagnad bil av ett vanligt märke med låg skadestatistik (till exempel de flesta modeller av Volvo, Volkswagen, Ford, Opel, Skoda och Peugeot).

Det är alltid den som står som registrerad ägare till fordonet hos Transportstyrelsen som ska stå som försäkringstagare. En person som inte äger fordonet kan inte heller försäkra det. Observera att försäkringen endast avser försäkringstagarens eget ekonomiska intresse som ägare till bilen. Det innebär att egendomsförsäkringen inte gäller om du låter någon annan stå som ägare och försäkringstagare till din bil.

Ja, vi har inga särskilda undantag för direktimporterade bilar. Däremot gäller maskinförsäkringen med dubbel självrisk.

Bilen ska ha lagstadgad utrustning och den får inte användas om den har körförbud. Du ska följa fabrikantens anvisningar om skötsel, underhåll och service.

Avmonterad bildel, t.ex. vinter-/sommardäck ska förvaras i inlåst utrymme som endast du eller din familj har tillgång till, exempelvis garage eller förråd.

Om bilen är hel- eller halvförsäkrad övergår försäkringen till en avställningsförsäkring. Är bilen enbart trafikförsäkrad upphör försäkringen att gälla vid avställning. När du ställt av bilen hos Transportstyrelsen får vi automatiskt information om detta. Om du inte vill ha en avställningsförsäkring kontaktar du oss.

En släpvagn behöver ingen trafikförsäkring utan det är dragbilens trafikförsäkring som gäller. Tänk på att skador på det egna släpet inte ersätts genom din bilförsäkring.

Ja, bilen får framföras av alla som har någon av körkortsbehörigheterna B, B-utökad eller BE.

Tänk på att du måste ha meddelat oss om någon under 25 år ska köra bilen då det påverkar priset på din försäkring, i annat fall gäller försäkringen med dubbel självrisk.

Betalning

Hos oss kan du betala med e-faktura eller pappersfaktura. Väljer du e-faktura kan du betala per helår, halvår och om din årskostnad överstiger 800 kronor kan du även betala månadsvis. Det tillkommer ett tillägg på 2 % av årskostnaden om du väljer att betala halvårsvis och 5 % om du väljer månadsbetalning. Väljer du pappersfaktura kan du betala per helår eller halvår. Det tillkommer ett tillägg på 3 % av årskostnaden om du väljer att betala halvårsvis.

När du tecknar en ny försäkring eller ändrar din försäkring ska försäkringen vara betald senast fjorton dagar efter att vi skickat din faktura. Förfallodatumet är dock aldrig tidigare än samma dag som försäkringen börjar gälla. När du förnyar din försäkring ska försäkringen vara betald senast samma dag som din nya försäkringsperiod börjar.

Köra bil utomlands

Försäkringen gäller inom EES-området (EU, Island, Liechtenstein och Norge), Schweiz samt i ett antal Medelhavsländer. Vilka länder som försäkringen gäller i samt vilka länder som kräver Grönt kort ser du på sidan Resa utomlands.

Om du planerar på att åka utomlands var vänlig och kontakta oss för att se över ditt försäkringsskydd och beställa Grönt kort kostnadsfritt via vår kundtjänst.

Grönt kort är ett bevis på att bilen är försäkrad och att försäkringen är betald. Vissa länder kräver att du har ett Grönt kort vid inresa. Vilka länder som försäkringen gäller i samt vilka länder som kräver Grönt kort ser du på sidan Resa utomlands.

Köpa eller sälja bil

Om du ska köpa en bil behöver du teckna en egen försäkring innan du hämtar bilen då föregående ägares försäkring upphör i samma stund som ägarbytet sker. Ägarbytet sker från det datum som ni anger till Transportstyrelsen och det är alltså från det datumet du behöver ha en försäkring. Om du avvaktar med att teckna försäkring åker du runt oförsäkrad samtidigt som du kommer att få betala straffavgift till Trafikförsäkringsföreningen, TFF. Läs mer om ägarbyte hos Transportstyrelsen på www.transportstyrelsen.se/agarbyte.

Försäkringen avslutas per automatik när vi fått information från Transportstyrelsen att bilen är såld. Eventuell överbliven premie återbetalas.

Priser

Priset på försäkring styrs av bilens ålder, modell, årlig körsträcka samt din ålder, var och hur du bor samt i vissa fall hur länge du haft körkort. Även upprepade skador kan påverka vårt erbjudande.

Du kan själv påverka priset genom att välja olika självrisker.

Ja, den ingår i alla priser du får av oss.

Det kan ha flera orsaker, till exempel att det saknas en del teknisk information om fordonet i Vägtrafikregistret. Börja med att kontrollera att du verkligen använder rätt registreringsnummer. Du kan alltid kontakta oss via telefon eller mejl om du behöver hjälp.