Kollision/Ansvar

Här anmäler du om du kolliderat med en annan båt eller på annat sätt orsakat skada på annan person eller sak i samband med användandet av din båt. 

När en skada anmäls till oss anmäls den även för registrering i GSR, ett för försäkringsbranschen gemensamt skadeanmälningsregister. Det innebär att vi får reda på om du tidigare anmält någon skada hos annat försäkringsbolag. 

PersonuppgifterBåtuppgifter


Skadehändelse


Motpart
Genom att skicka in din skadeanmälan intygar du att alla lämnade uppgifter är riktiga och ger Svedea ditt godkännande att få begära in handlingar i ditt ställe från myndigheter och andra försäkringsbolag.