Allrisk

Här anmäler du om du fått skador på din båt eller om du förlorat eller fått skador på lös båtutrustning eller personlig lösegendom på grund av plötslig och oförutsedd skadehändelse. 

När en skada anmäls till oss anmäls den även för registrering i GSR, ett för försäkringsbranschen gemensamt skadeanmälningsregister. Det innebär att vi får reda på om du tidigare anmält någon skada hos annat försäkringsbolag. 

PersonuppgifterBåtuppgifter


Skadehändelse
Genom att skicka in din skadeanmälan intygar du att alla lämnade uppgifter är riktiga och ger Svedea ditt godkännande att få begära in handlingar i ditt ställe från myndigheter och andra försäkringsbolag.