Vad blir självrisken vid skada?

Här ser du vilka självrisker som gäller för våra motorbåtsförsäkringar.

Grundsjälvrisker

Sjöskada samt uppläggnings- och transportskada

För båtar upp till 150 000 kr i värde: valbar självrisk 2 000 kr/ 5 000 kr/ 10 000 kr/ 20 000 kr/ 30 000 kr/ 50 000 kr/ 100 000 kr.

För båtar värda över 150 000 kr: valbar självrisk 5 000 kr/ 10 000 kr/ 20 000 kr/ 30 000 kr/ 50 000 kr/ 100 000 kr.

Brand och stöld

Max 5 000 kr

Rättsskydd

20 % av skadebeloppet, dock lägst 2 000 kr

Vid enbart allrisk-, ansvars-, personligt lösöre-, jolle- eller trailerskada

2 000 kr

Dubbel självrisk

I vissa särskilda fall får du betala dubbel självrisk.

  • För sjöskador när båten ligger i vattnet mellan 1 november och 31 mars.
  • Om båten sjunker helt eller delvis.
  • Vid stöld av motor mellan 1 november och 31 mars om den inte är inlåst.
  • Vid stöld av båten då den ligger i vattnet mellan 1 november och 31 mars.

Ingen självrisk

I vissa särskilda fall slipper du betala självrisk.

  • Om du har en korrekt installerad startspärr på båt som ligger i sjön (gäller ej vattenskoter) och den förhindrar stöld av båten och/eller motorn har du ingen självrisk på eventuella skador som orsakats vid stöldförsöket. 
  • Under vinterförvaring vid stöld av motor som har aktiverat söksystem.