Tack för din ansökan

Vi har nu tagit emot din ansökan till Båtstipendiet.

Vad händer nu?

Ansökningsperioden för 2023 års stipendium är öppen 11 oktober–15 december 2022. När ansökningsperioden löpt ut utser Svedeas jury elva stipendiater som kommer att kontaktas personligen. Stipendiaterna presenteras sedan i ett mejl till alla som ansökt, på svedea.se samt i sociala medier senast den 31 januari 2023.