Ansök om Båtstipendiet

Jag ansöker åt följande person
* = obligatorisk uppgift

Ofullständig eller felaktigt ifylld ansökan kan innebära att ansökan blir ogiltig. Vi behandlar endast en ansökan per person. Stipendiaterna utses av en jury bestående av representanter från Svedea. Stipendiaterna meddelas personligen senast den 26 april och namnen kommer även att publiceras på svedea.se, på vår Facebooksida (svedea båt) och i andra sociala medier. Juryns beslut kan inte överklagas.