Singelolycka

Här anmäler du om du varit med om en olycka utan någon annan inblandad. Det kan till exempel handla om att du kört omkull, att ATV:n vält eller annan yttre olyckshändelse.

När en skada anmäls till oss anmäls den även för registrering i GSR, ett för försäkringsbranschen gemensamt skadeanmälningsregister. Det innebär att vi får reda på om du tidigare anmält någon skada hos annat försäkringsbolag. 

Försäkringstagarens personuppgifter


FordonsuppgifterSkadehändelse


Fanns passagerare

Genom att skicka in din skadeanmälan intygar du att alla lämnade uppgifter är riktiga och ger Svedea ditt godkännande att få begära in handlingar i ditt ställe från myndigheter och andra försäkringsbolag.