Vanliga frågor

Här får du svar på några av de vanligaste frågorna om våra ATV-försäkringar. Har du några andra frågor så kontakta oss gärna.

Av riskmässiga skäl försäkrar vi endast fyrhjulingar med dessa registreringsformer.

Du kan betala din ATV-försäkring via e-faktura eller pappersfaktura. Du betalar vanligtvis en gång per år men om din årspremie är högre än 1 500 kronor kan du välja att dela upp betalningen på två gånger per år. Om din årspremie är högre än 3 000 kronor kan du även välja att betala fyra gånger per år. Betalar du med pappersfaktura tillkommer ett tillägg på 3 % av årspremien om du väljer att betala halvårsvis och 5 % om du väljer att betala kvartalsvis. Betalar du med e-faktura tillkommer ett tillägg på 2 % av årspremien om du väljer att betala halvårsvis och 4 % om du väljer att betala kvartalsvis. 

När du tecknar en ny försäkring eller ändrar din försäkring ska försäkringen vara betald senast fjorton dagar efter att vi skickat din faktura. Förfallodatumet är dock aldrig tidigare än samma dag som försäkringen börjar gälla. När du förnyar din försäkring ska försäkringen vara betald senast samma dag som din nya försäkringsperiod börjar.

Du kan utöka din halv- eller helförsäkring med tillägget XL, då kan du få ersättning för skador på tillbehör och utrustning upp till 120 000 kr. XL-tillägget kostar 490 kr/år. Läs mer om våra försäkringar.

För att stöldförsäkringen ska gälla måste ATV:n vara låst med ett SSF-godkänt lås av klass 3. Om ATV:n är placerad på ett släp ska även släpet vara låst med ett godkänt kulkopplingslås eller kättinglås (klass 3).

När ägarbytet har gått igenom får vi information om detta från Transportstyrelsen och vi avslutar då din försäkring. Har du en garageförsäkring måste du dock själv kontakta oss och säga upp försäkringen. När försäkringen är avslutad betalar vi tillbaka eventuell återstående del av din premie. Vill du ha pengarna insatta på ett konto ber vi dig kontakta oss och lämna ett kontonummer.

Ja, den ingår i alla priser du får av oss.

Försäkringen gäller inom EES-området (EU, Island, Liechtenstein och Norge), Schweiz samt i ett antal Medelhavsländer.

Vilka länder som försäkringen gäller i samt vilka länder som kräver Grönt kort ser du på sidan Resa utomlands.

Grönt kort är ett bevis på att ATV:n är försäkrad och att försäkringen är betald. Vissa länder kräver att du har ett Grönt kort vid inresa. Vi kan kostnadsfritt utfärda Grönt kort till dig som är kund hos oss.

Vilka länder som försäkringen gäller i samt vilka länder som kräver Grönt kort ser du på sidan Resa utomlands.

Priset på försäkring styrs av åldern på ATV:n, modell samt var du bor. Även upprepade skador kan påverka vårt erbjudande.

Om du skyddar din ATV med stöldskyddsmärkning eller spårsändare så kan du få rabatt på din försäkring. Läs mer om vilka skydd vi godkänner.

Om du ska köpa en ATV behöver du teckna en egen försäkring innan du hämtar ATV:n då föregående ägares försäkring upphör i samma stund som ägarbytet sker. Ägarbytet sker från det datum som ni anger till Transportstyrelsen och det är alltså från det datumet du behöver ha en försäkring. Om du avvaktar med att teckna försäkring åker du runt oförsäkrad samtidigt som du kommer att få betala straffavgift till Trafikförsäkringsföreningen, TFF. Läs mer om ägarbyte hos Transportstyrelsen på www.transportstyrelsen.se/agarbyte.

PuL