Missnöjd med skaderegleringen?

För oss är det viktigt att du som kund är nöjd med den service vi levererar. Anser du att vårt beslut fattats på felaktiga grunder har du möjlighet att gå vidare med ärendet. Här får du information om hur du går tillväga.

1. Kontakta skaderegleraren

Om du inte är nöjd med vår bedömning ska du i första hand kontakta den skadereglerare som gjort bedömningen. Påtala skriftligen vad du uppfattar som felaktigt. Skaderegleraren kommer då att tillsammans med ansvarig chef göra en omprövning av ditt ärende.

2. Kontakta kundombudsmannen

Om du inte är nöjd efter att vi gjort en omprövning av ditt ärende kan du vända dig till vår kundombudsman genom att skicka mejl till kundombudsmannen@svedea.se eller skriva till: 

Svedea AB
Kundombudsmannen
Box 3469
103 69 Stockholm

När du vänder dig till kundombudsmannen för prövning ber vi dig ange vilket försäkringsnummer eller skadenummer prövningen avser. Vidare ber vi dig tydligt redogöra för vad i beslutet du vill ha prövat och varför du anser att vår bedömning inte är rätt.

Kundombudsmannens uppgift är att tillsammans med Svedeas överprövningsnämnd granska/ompröva ärenden där bolaget lämnat ett slutgiltigt beslut. Prövningen avser endast tvistiga anspråk på grund av försäkringsavtal. Endast de klagomål som lämpar sig för en sådan prövning tas upp för granskning i överprövningsnämnden.

Överprövningsnämnden består av ledande befattningshavare från Svedea och den externa kundombudsmannen. Kundombudsmannen är ordförande i nämnden och har utslagsröst vid votering.

3. Andra vägar att överklaga

Om du känner dig missnöjd efter att kundombudsmannen har prövat ditt ärende finns andra möjligheter för dig att gå vidare med ärendet.

När det gäller privatförsäkringar kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden eller till allmän domstol.

Konsumenternas Försäkringsbyrå ger kostnadsfri information och vägledning i försäkringsfrågor.
Telefon: 0200- 22 58 00
Webb: konsumenternas.se

När det gäller företagsförsäkringar kan du vända dig till allmän domstol.  

Kontakta oss som du vill
Chatta med oss
Just nu är det ingen kötid
Ring oss
Just nu är det ingen kötid
Bli uppringd
Mejla oss
Vi svarar normalt inom en arbetsdag.
Varmt välkommen att ringa oss. Vi besvarar dina frågor om allt som rör försäkringar och mer därtill.
Mina sidor kan du logga in för att se pågående fakturor, skriva ut försäkringsbrev och ändra dina kontaktuppgifter.
Fyll i ditt telefonnummer så ringer vi dig nästkommande vardag
Mina sidor kan du logga in för att se pågående fakturor, skriva ut försäkringsbrev och ändra dina kontaktuppgifter.